skola plivanja trpanj

Škola Plivana

Medalje

U završnici Škole održano je i takmičenje u plivanju prema starosnim grupama. Pogledajte video i foto zapise sa takmičenja. Škola plivanja nastavlja sa radom do kraja Kolovoza. Hvala svoj djeci koja su došla, roditeljima, nonama i didama da su nas pratili i podržali. Osobito hvala Prof. Karmen Poljak Ančić na strpljenu i stručnosti.

Sva su djeca naučila plivati.

skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanjskola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanj skola plivanja trpanjskola plivanja trpanjskola plivanja trpanjskola plivanja trpanjskola plivanja trpanjskola plivanja trpanj